Nederlands NL
Home

Pyrrhura's

Geert Van Nieuwenhuyse

De molinae Lutino en Creme-ino

Eén der mooiste en recentste mutaties bij de pyrrhura molinae: de lutino

Tot voor kort was de suncheek de meest geel getinte mutant bij de pyrrhura molinae, maar nu is er de lutino.

Lees het artikel

Pyrrhura's
Mijn passie

Van jongsaf aan ben ik een echte natuurvriend. Mijn huidige vogelkwekerij, alsook de samen met mijn vrouw ontworpen, bloemrijke tuin zijn daar ontegensprekelijk het bewijs van. In mijn kindertijd kweekte ik al met zebravinken en kanaries. Uiteindelijk leerde ik in 1992 mijn grote vogelliefde kennen, nl. de uiterst intelligente en aanhankelijke pyrrhurasoorten. Naast de diverse mutaties bij de pyrrhura molinae en enkele mutaties bij de frontalis, is de liefde voor de wildkleur pyrrhua's altijd gebleven. Op dit moment kweek ik met nagenoeg alle in de avicultuur aanwezige pyrrhurasoorten. Ook de nieuwste mutaties bij de molinae, waaronder de lutino, creme-ino en violet, zijn aanwezig in mijn kweekbestand.

Mutaties 20

Bij de pyrrhura molinae bestaan er reeds verschillende mutaties. Naast de klassieke mutaties zijn ook de nieuwste mutaties, zijnde de lutino & crème-ino aanwezig in mijn kweekbestand.

Alle mutaties

Mutaties 21

Bij de pyrrhura frontalis zijn momenteel 2 mutaties gekend. De minder kleurrijke misty factor staat in schil contrast met de beeldige fallow mutant. 

De fallow bij de frontalis is een mutaies die recessief vererft.

Alle mutaties

Pyrrhura wildkleuren

Naast de talloze mutaties is mijn liefde voor de wildkleur pyrrhura's ook blijven bestaan. Deze moeten het in tegenstelling tot bv. Australische parkieten niet altijd hebben van hun kleurrijke vertoning, maar eerder van hun uiterst intelligent gedrag en hun mooie tekeningen.

Alle wildkleuren