EN
Home

Conures

Geert Van Nieuwenhuyse

The green cheeked conure Lutino & Creme-ino

One of the finest abd most recent mutations of the green-cheeked conure: the lutino.

Until recently the suncheek was the most yellow-tinted mutant of the pyrrhura molinae. But now with the lutino this has changed.

Read the article

Conures
My passion

Van jongsaf aan ben ik een echte natuurvriend. Mijn huidige vogelkwekerij, alsook de samen met mijn vrouw ontworpen, bloemrijke tuin zijn daar ontegensprekelijk het bewijs van. In mijn kindertijd kweekte ik al met zebravinken en kanaries. Uiteindelijk leerde ik in 1992 mijn grote vogelliefde kennen, nl. de uiterst intelligente en aanhankelijke pyrrhurasoorten. Naast de diverse mutaties bij de pyrrhura molinae en enkele mutaties bij de frontalis, is de liefde voor de wildkleur pyrrhua's altijd gebleven. Op dit moment kweek ik met nagenoeg alle in de avicultuur aanwezige pyrrhurasoorten. Ook de nieuwste mutaties bij de molinae, waaronder de lutino, creme-ino en violet, zijn aanwezig in mijn kweekbestand.

Mutations of the green cheeked conure

Bij de pyrrhura molinae bestaan er reeds verschillende mutaties. Naast de klassieke mutaties zijn ook de nieuwste mutaties, zijnde de lutino & crème-ino aanwezig in mijn kweekbestand.

All mutations

Mutations of the maroon-bellied conure

Bij de pyrrhura frontalis zijn momenteel 2 mutaties gekend. De minder kleurrijke misty factor staat in schil contrast met de beeldige fallow mutant. 

De fallow bij de frontalis is een mutaies die recessief vererft.

All mutations

Pyrrhura wild types

Naast de talloze mutaties is mijn liefde voor de wildkleur pyrrhura's ook blijven bestaan. Deze moeten het in tegenstelling tot bv. Australische parkieten niet altijd hebben van hun kleurrijke vertoning, maar eerder van hun uiterst intelligent gedrag en hun mooie tekeningen.

All wild-types