NL
Mijn artikels

De recenste mutaties bij de molinae de lutino & crème-ino

De suncheek en de lutino: twee totaal verschillende mutaties

Tot voor kort was de suncheek de meest geel getinte mutant bij de pyrrhura molinae. Deze suncheek is in de U.S.A. ontstaan en kreeg daar deze bizarre benaming. Deze eerder geel overgoten molinae is in feite een dilute cinnamon opaline (lees ook : dilute pineapple) met zwarte ogen.

Het onderscheid tussen de suncheek en de lutino is dan ook heel duidelijk waarneembaar op bijgaande foto’s.
De voornaamste verschillen zijn :


LutinoSuncheek
100% zuiver geelovergoten geel (met groene waas)
rode ogenzwarte ogen
witte slagpennenlicht turquoise gekleurde slagpennen
alleenstaande mutatiecombinatie van mutaties


Het ontstaan van de lutino molinae

De lutino bij de pyrrhura molinae is een 100% zuivere mutatie (geen hybride !) enkele jaren geleden bij de heer Jozef Slechten bij toeval ontstaan uit een opaline/cinnamon X pineapple (opalinecinnamon). De grootvader van de eerste lutino was een eigen kweek van mij : groen / cinnamon & opaline, de grootmoeder was een cinnamonopaline (pineapple) uit zijn streek. Blijkbaar koppelde hij daarna een zoon en dochter aan elkaar waaruit de eerste lutino is ontstaan. Ik raadde hem af om de geslachtsbepaling te laten doen door endoscopie en trok zelf enkele veders om die op te sturen voor DNA-onderzoek.

Groot was mijn verbazing toen ik ontdekte dat de eerste lutino een man bleek te zijn. De lutino molinae vereft dus recessief en niet geslachtsgebonden !

Later koppelde hij de grootvader aan de kleindochter (= zus van de eerste lutino en dus kans split lutino) en de grootmoeder aan de kleinzoon (= broer van de eerste lutino en dus ook kans split lutino). Uit de combinatie grootvader X kleindochter kweekte hij opnieuw lutino. De oorsprong van de lutino bloedlijn is m.a.w. te danken aan de grootvader die per toeval gekweekt werd in mijn kweekbestand.


Nu ook de creme-ino: een prachtige pastelmutant

Deze uiterst recente mutant (°2016) is in feite een turquoise lutino ! daar we bij de pyrrhura molinae nog geen 100% zuivere blauwe mutant hebben, kunnen we dan ook nog geen albino (= blauwe lutino) kweken.

Wel hebben we de turquoise molinae (lees ook : zeegroene molinae) ! De combinatie van lutino met turquoise resulteert in deze prachtige pastelkleurige mutant : de creme-ino !

Daar het hier om een combinatie gaat van twee recessieve mutaties, is het niet zo evident en gemakkelijk om creme-ino’s te kweken.

In de eerste fase kan men uit de combinaties lutino x turquoise  en  turquoise x lutino enkel dubbel splitvogels kweken. D.w.z. vogels die split zijn voor lutino èn voor turquoise.

Vervolgens kan men uit de combinatie van dubbel split X dubbel split enerzijds lutino’s kweken die KANS split zijn voor turquoise, anderzijds ook turquoise molinaes die KANS split zijn voor lutino en héél uitzonderlijk ook eens een creme-ino!

Een combinatie lutino X split lutino & turquoise is niet erg interessant daar men dan lutino’s kweekt die KANS split zijn voor turquoise en geen enkele creme-ino.

Ook een combinatie turquoise X split lutino & turquoise is niet optimaal daar men dan wel turquoise vogels kweekt maar die slechts KANS split zijn voor lutino. Ook bij deze laatste combinatie is het kweken van creme-ino’s niet mogelijk!

Besluit :  Het kweken van creme-ino’s is door de combinatie van twee recessieve mutaties (lutino & turquoise) bij de molinae niet zo evident.  Pas van zodra men turquoise/lutino   en  lutino/turquoise vogels heeft, wordt het kweken ervan vlotter en succesrijker.


Conclusie

Breeding creme-ino molinaes is not so evident by the combination of two recessive mutations (lutino & turquoise). Only once you have turquoise / lutino  and lutino / turquoise birds growing creme-inos is easier and more successful!


Belangrijke opmerking als slot :
Bij mutaties met rode ogen (lutino, creme-ino, fallow,…) is het ten zeerste aanbevolen hen steeds te combineren met een splitvogel (met zwarte ogen !) en tijdig ook andere bloedlijnen in te kweken…