EN
Home

Conures

Geert Van Nieuwenhuyse

The green cheeked conure Lutino & Creme-ino

One of the finest abd most recent mutations of the green-cheeked conure: the lutino.

Until recently the suncheek was the most yellow-tinted mutant of the pyrrhura molinae. But now with the lutino this has changed.

Read the article

Conures
My passion

Van jongsaf aan ben ik een echte natuurvriend. Mijn huidige vogelkwekerij, alsook de samen met mijn vrouw ontworpen, bloemrijke tuin zijn daar ontegensprekelijk het bewijs van. In mijn kindertijd kweekte ik al met zebravinken en kanaries. Uiteindelijk leerde ik in 1992 mijn grote vogelliefde kennen, nl. de uiterst intelligente en aanhankelijke pyrrhurasoorten. Naast de diverse mutaties bij de pyrrhura molinae en enkele mutaties bij de frontalis, is de liefde voor de wildkleur pyrrhua's altijd gebleven. Op dit moment kweek ik met nagenoeg alle in de avicultuur aanwezige pyrrhurasoorten. Ook de nieuwste mutaties bij de molinae, waaronder de lutino, creme-ino en violet, zijn aanwezig in mijn kweekbestand.

Mutations of the maroon-bellied conure

All mutations

Pyrrhura wild types

In addition to the various mutations, my love for the wild color conures also continued to exist. In contrast to Australian parakeets, they don't always have a colorful display, but they do have an extremely intelligent behavior and beautiful drawings.

All wild-types