NL
Mijn artikels

Het ontstaan en de kweek van de violet mutatie

De eerste "donkere" molinae

Meer dan een decennium geleden – in 2002 – ontdekte ik in een nest EK wildkleur molinaes een vogel die opvallend donkerder was dan de andere. Om mezelf ervan te vergewissen, riep ik mijn vrouw erbij om mijn opmerkzaamheid al of niet te bevestigen. Onmiddellijk haalde ze er de donkerder groene vogel uit en verwoordde het als volgt : “ Het groen van die ene vogel daar is veel donkerder en blauwer dan het groen van de anderen dat veel lichter en geler is van tint.” Ter verduidelijking : de vergelijking gebeurde hier WEL degelijk met zuivere wildkleurvogels en NIET met groene Misty-vogels die nog geler en goudkleuriger zijn!


Met mijn ervaringen bij de agapornis roseicollis en catharinaparkieten destijds, dacht ik eerst dat het een donkerfactor zou zijn, gezien de donkergroene kleur veel leek op de donkergroene roseicollis of de donkergroene catharinaparkiet.


Moeizame kweek

Mijn kweek met deze donkergroene molinae was er één van vallen en opstaan, van veel geduld te hebben en niet op te geven… Daar de vogel KANS/turquoise was, paarde ik die met een turquoise pop. Het koppel kwam goed overeen en toen de vogels kweekrijp werden en de pop eerstdaags aan een legsel ging beginnen, doodde de donkergroene man haar in de hoek van de kweekkooi. Wellicht was de vogel niet echt ‘turquoise gezind’ , want tot driemaal toe deed hij hetzelfde telkens een nieuwe turquoise pop aanstalten maakte om een legsel te beginnen… zelfs toen ik de vogels meer ruimte gaf door hen in een volière te plaatsen.


Zo ben ik héél wat tijd ‘verloren’, als je dat tenminste zo kunt noemen… Uiteindelijk paarde ik de vogel dan met een gewone wildkleur pop die split was voor turquoise en … dit keer met succes! Een tweede probleem stak toen echter de kop op … De ‘donkergroene’ man gaf heel wat onbevruchte eieren en als er jongen waren, dan zaten er altijd tussen van mindere kwaliteit. Maar één ding wist ik al zeker : de ‘donkergroene’ kleur vererfde verder! Wie mij een beetje kent, weet dat ik traag en doordacht te werk ga,dan haastig te streven naar het kweken van jongen op korte termijn. Ik heb dus eerst heel wat verscheidenheid aan bloedlijnen ingekweekt om zo grote , forse en zoveel mogelijk onverwante vogels te kweken. Dit alles met het uiteindelijk doel zulke ‘donkerder’ vogels met elkaar te kunnen paren.


Geen donkerfactor, wel violet

Tot mijn grote verbazing merkte ik echter op dat ik nooit olijfkleurige, cobaltkleurige of mauvekleurige molinaes kweekte??? Ik wist na enige tijd dus zeker dat het hier NIET om donkerfactorige vogels ging, zoals ik eerst dacht. Via het bestuderen van diverse ‘donkere’ jongen uit de groene en de turquoise serie, kon ik besluiten dat het hier om EEN VIOLETFACTOR ging.

De turquoise slagpennen van de wildkleur molinae hebben bij de violetten in groen een diepere blauwe kleur met een waas van violet erover. De licht-geelgroene vedertint van diezelfde wildkleurvogels hebben bij de violetten in groen een donkerder, meer blauwgroene kleur. (zie foto’s)

Het turquoise bij de turquoise molinaes heeft bij de violetten in turquoise een diepere blauwe kleur met een waas van violet eroverheen.(zie foto’s)

Ik denk dat het eigen fotomateriaal voldoende mijn beschrijving van hierboven verduidelijkt. De voorbije twee jaar heb ik deze vogels getoond aan enkele kennissen – mutatiekwekers en deskundigen uit diverse landen en werelddelen – die bij mij op bezoek kwamen. Bij het zien en het vergelijken van de violetten met de klassieke kleuren, bevestigden zij allen mijn hierboven beschreven stelling.


Enkele bedenkingen

Enerzijds zullen we wellicht ook kunnen spreken van (EF) enkel – en (DF) dubbelfactorige violetten, daar ik ook reeds een drietal violetten heb die beduidend nog véél donkerder zijn. Ook die bezoekers hebben die enkele vogels gezien… en mijn theorie daaromtrent bevestigd.


Anderzijds bewijzen mijn recentste kweekresultaten dat de intensiteit van het violet bij de molinaes in de turquoise serie ook via selectie kan verhoogd worden…

Momenteel heb ik ook al violetten in hypoxantha, in turquoise hypoxantha en ook enkele violetten in turquoise cinnamon en in turquoise cinnamon hypoxantha (= turquoise pineapple). Bij de laatste twee genoemde mutaties zijn de slagpennen in violet veel lichter van kleur en komt het violet nog meer tot uiting.


Betreffende de benamingen betreur ik ten zeerste het door mekaar gebruiken van de termen ‘blauwe’-‘zeegroene’-‘turquoise’. Momenteel wordt de term ‘turquoise’ het meest gebruikt. Naast het volgens mij evidente gebruik van de term ‘violet in groen’ is het gebruik van de term ‘violet in turquoise’ bij deze mutatie dan ook passender dan de term ‘violet in blauw’… De zuivere blauwe molinae bestaat immers momenteel nog niet. Niettemin … het zal de intelligente en aanhankelijke pyrrhura molinae worst wezen…

Soms wordt de pyrrhura molinae molinae ingeweekt in alle reeds bestaande klassieke mutaties. Dit wellicht met als doel om o.a. bij tentoonstellingen een groter formaat te bekomen. Persoonlijk betreur ik dit, gezien het hier een andere molinaesoort betreft die totaal anders is van morfologie (bouw) en van kleurintensiteit. Zoals reeds eerder vermeld in één van mijn vroeger geschreven artikels (zie mijn site www.pyrrhuras.net - Pyrrhura molinae biedt nieuwe perspectieven! De ontdekking naar verassende kleurmutaties) bestaat er maar één schaars geworden mutatie van de molinae molinae die goed gelijkt op de gewone hypoxantha, maar groter is, anders vererft, donker zwarte poten heeft en merkelijk matter is van kleurintensiteit.

 


Vererving & te verwachten kweekresultaten


GROEN (wildkleur) X VIOLET IN GROEN

jongen:

  • wildkleur
  • violet in groen


TURQUOISE X VIOLET IN TURQUOISE

jongen:

  • turquoise
  • violet in turquoise


GROEN (wildkleur)/ TURQUOISE X VIOLET IN TURQUOISE

jongen:

  • groen / turquoise
  • turquoise
  • violet in groen / turquoise
  • violet in turquoise


Beste parkietenliefhebber, ik hoop alvast u allen wat meer wegwijs te hebben gebracht i.v.m. deze nieuwe mutatie en hoop dat de bijhorende foto’s voor de nodige verduidelijking zorgen van wat ik geschreven heb. Voor extra uitleg , mag je me steeds mailen, telefoneren of bezoeken na afspraak.