NL
Mijn artikels

De eerste molinae turquoise opaline & turquoise pineapple

* Belangrijke opmerking vooraf :  De destijds in het artikel gebruikte term ‘blauw’ werd bij de foto’s vervangen door de meer recent gebruikte term ‘turquoise’. Dus lees voor ‘blauw’ = ‘turquoise’ .

Onbekend is onbemind:

Na mijn twee vorige artikels over de eerste blauwe molinae (1996), de eerste blauwe cinnamon en de eerste blauwe yellow-side (2001), zette de geschiedenis van de mutatiekweek bij de pyrrhura molinae zich langzaam voort.
De nieuwe uitdagingen waarover sprake op het einde van vorig artikel, werden de voorbije jaren door mij verwezenlijkt.
In dit artikel is het mijn bedoeling deze aan u voor te stellen.


Inkweken van nieuwe, onverwante bloedlijnen

Uitdaging 1: het verder doorkweken van de blauwe cinnamon en de blauwe yellow-side via andere, onverwante bloedlijnen.

Door het jaarlijks aanschaffen van voornamelijk wildkleurvogels is het me gelukt heel wat vogels te kweken uit veel verschillende bloedlijnen, wat de grootte en de sterkte van de diverse mutaties ten goede komt. Van wildkleurvogels was ik immers het meest zeker dat ze niet verwant waren met mijn vogels. Als een van de Europese pioniers inzake de mutatiekweek bij de pyrrhura molinae was bij de aanschaf van mutatievogels de kans groter dat die nog verwant waren met mijn vogels.


De eerste pineapple in Europa

Uitdaging 2: het kweken van de cinnamonkleur in de gewone yellow-side: de cinnamon yellow-side = de cinnamon hypoxantha = de pineapple = de ananas.

Vanaf 2001 werden cinnamon MANNEN met yellow-side POPPEN gepaard en omgekeerd. Dit met als doel dubbelsplit MANNEN te kweken. Hieruit volgden de volgende kweekresultaten:

cinnamon MAN x yellow—side POP geven:

 • groen/ cinnamon en yellow—side MANNEN
 •  cinnamon POPPEN

yellow-side MAN x cinnamon POP geven:

 • groen/ cinnamon en yellow-side MANNEN
 • yellow-side POPPEN


De dubbelsplit MANNEN werden vervolgens gepaard met of cinnamon POPPEN, of yellow-side POPPEN, 
of gewone wildkleur POPPEN (dus ook wildkleur, speciaal om nieuwe bloedlijnen in te kweken).
Uit deze drie bovenvermelde combinaties werden de eerste pineapples geboren, die uit deze drie combinaties altijd POPPEN zijn! Pas in de volgende generatie konden met die pineapple POPPEN in combinatie met dubbelsplit MANNEN de eerste pineapple MANNEN gekweekt worden.


Deze pineapples vallen bij de liefhebber enorm in de smaak door hun felle kleurenpracht. 
De groene zoomtekening bij de yellow-side verandert immers in een cinnamon zoomtekening en valt bijna niet meer op met als gevolg dat het geel op de flanken en onder de vleugels alsook het rood op de buik veel intenser is. Ook de kop is beduidend witter dan bij de gewone cinnamon.


De allereerste blauwe pineapple

Uitdaging 3: het kweken van de cinnamonkleur in de blauwe yellow-side: de blauwe cinnamon yellow-side = de blauwe cinnamon hypoxantha = de blauwe pineapple = de blauwe ananas.

Heel wat moeilijker was het om aan de derde uitdaging te voldoen: het kweken van de drie bestaande kleuren in één en dezelfde vogel (blauw + cinnamon + yellow-side)!
Uit mijn eerste gekweekte pineapple POPPEN werden ook vogels gepaard met de blauwe MANNEN die totaal onverwant waren. Uit deze combinatie werden driedubbelsplit MANNEN gekweekt, want:

Blauwe MAN x pineapple POP geven:

 • groen/blauw en cinnamon en yellow-side MANNEN
 • groen/blauwe POPPEN


Deze driedubbelsplit MANNEN werden op hun beurt gepaard met blauwe, blauwe yellow-side en blauwe cinnamon POPPEN. Hieruit werden dan de eerste blauwe pineapples geboren, die uit deze drie combinaties altijd POPPEN zijn. Om ook blauwe pineapple MANNEN te kweken moet men deze driedubbelsplit MANNEN paren met bijvoorbeeld pineapple/blauwe POPPEN.


Uiterlijk lijken deze vogels wat op de blauwe cinnamon, maar ze zijn bleker! Onder de vleugels en op de flanken is de vederkleur eerder witgeel dan blauw cinnamon. Ook de borstkleur is duidelijk witter en voorzien van een lichte zoomtekening (cf. yellow-side). Op de buik is soms een lichtroze schijn merkbaar, een overblijfsel van de rode borstvlek bij de yellow-side. Het contrast met het blauwe cinnamon op de rugzijde is daardoor groter. Ook de kop is witter dan bij de blauwe cinnamon.


De blauwe yellow-side met gele schouderband

In de voorbije jaren is het me ook gelukt verschillende bloedlijnen te kweken, ontstaan uit een blauwe yellow-side met opvallend gele schouderband die ik gepaard heb met een gewone yellow-side POP/blauw. Bij de helft van de jongen verscheen na de eerste rui opnieuw de gele schouderband bij de blauwe yellow-sides. een oranjerode boord bij de yellow-sides/blauw.

Deze vogels zijn echt schitterend en soms zijn hun kopveren ook iets lichter van kleur. Eén zaak staat vast: deze gele band vererft verder!


De misty factor bij de molinae

Ruim 10 jaar in mijn bezit, maar pas sinds enkele jaren de juiste benaming: de MISTY, de blauwe MISTY en heel recent ook de blauwe yellow-side in MISTY.

Ruim 10 jaar geleden ontdekte ik bij mijn blauwe molinaes een vogel in het nest die veel grijzer gekleurd was dan de toenmalige blauwe molinaes, die toen nog veel zeegroener waren dan de huidige blauwe geboren uit selectieve kweek. 
Jammer genoeg verdween een groot deel van die grijze kleur eens het natuurlijk zonlicht erop viel. Deze grijsblauwe vogel paarde ik met een groene/blauw.

Het jaar daarop bekwam ik daaruit ook dezelfde grijze vogels, alsook groene die een eerder goudkleurige schijn hadden en die tevens een deel van die goudkleur verloren eens ze in het natuurlijk zonlicht vertoefden. Maar… telkens als die vogels in het nestblok gingen of in kooien met minder natuurlijk licht zaten, was het contrast met de blauwe en de groene vogels weer zeer duidelijk.

Na andere bloedlijnen te hebben ingekweekt, paarde ik uiteindeiijk twee grijsblauwe vogels met elkaar.Daaruit bekwam ik nog intenser grijzere vogels, soms ook met een bruingrijze schijn, afhankeiijk van de lichtinval.

Ook in de groene serie was de goudkleurige schijn nog intenser. In het natuurlijk zonlicht verdween opnieuw een deel van het contrast, maar het verschil met de blauwe of groene vogels bleef groter.


Uiteindelijk ontdekte ik dat het om de MISTY-mutatie gaat die dominant vererft. De eerste gekweekte vogels bleken ENKELFACTORIGE MISTY’S in groen of blauw te zijn. De vogels met het meeste contrast bleken de DUBBELFACTORIGE MISTY’S te zijn.


Enkele voorbeelden van combinaties met MISTY-vogels

blauw x EF blauwe MISTY:

 • 50 percent blauw
 • 50 percent EF blauwe MISTY

blauw x DF blauwe MISTY:

 • 100 percent EF blauwe MISTY

EF blauwe MISTY x EF blauwe MISTY:

 • 25 percent blauw
 • 50 percent EF blauwe MISTY
 • 25 percent DF blauwe MISTY


Tijdens de voorbije jaren werden EF MISTY-vogels afgestaan aan kwekers, ook in het buitenland. De laatste jaren heb ik deze MISTY-kleur ook in de blauwe yellow-side gekweekt. Bij deze MISTY-blauwe yellow-side is de blauwgezoomde borst met wit eerder een grijsgezoomde borst met GEEL!


Besluit

Hoewel de MISTY-kleur bij natuurlijk zonlicht voor een deel verdwijnt, lijkt het me toch interessant de dubbelfactorige MISTY bij de blauwe yellow-side in te kweken, gezien de opvallend gelere borst met grijsblauwe zoom i.p.v. de witte borst met blauwe zoom bij de blauwe yellow-side!